• مقام معظم رهبری : رسانه‌هاي اينترنتي هم خود را به قانون مقيد كنند.
  • مقام معظم رهبری : همچنانى كه اصل انتخابات يك تكليف الهى است، انتخاب اصلح هم تكليف الهى است.
  • مقام معظم رهبری : قشرهاى مختلف مردم كوشش كنند كه امر انتخابات و مجلس را هميشه مهم بشمارند.
  • مقام معظم رهبری : شركت در انتخابات يك وظيفه است.
  • مقام معظم رهبری : دشمن میخواهد مجلس ضعيف باشد و انتخابات شور و شوق نداشته باشد و رأى‏ دهندگان كم باشند.
  • مقام معظم رهبری : حضور مردم در صحنه‏ ى انتخابات و رأى دادن، خود يك كار سياسى است كه مردم بايد انجام بدهند.
  • مقام معظم رهبری : اهميت انتخابات مجلس اين است كه شما با انتخاب نماينده‏ى مجلس، در واقع سرنوشت كشور را در چهار سال آينده رقم مى‏زنيد.
  • مقام معظم رهبری : انتخابات و مجلس شوراى اسلامى مهم است.
  • مقام معظم رهبری : انتخابات مجلس مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود و كشورشان است؛ چون مجلس مركز قانونگذارى است.
  • مقام معظم رهبری : آزادانه‏ ترين انتخابات، مستقل‏ ترين مجلس، مردمى‏ ترين حكومت، در جمهورى اسلامى است.
  • مقام معظم رهبری : انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست. پایه‏ ی نظام ما همین انتخابات است. یکی از پایه‏ ها، انتخابات است.
{d10}{d1} روز
{h10}{h1} ساعت و {m10}{m1} دقیقه و {s10}{s1} ثانیه
* کلیه محتویات وب سایت ایران کاندیدا از منابع معتبر و رسمی هر استان تهیه شده و با ذکر منبع می باشد.
* ترتیب نمایش کاندیداها در این وب سایت بصورت تصادفی بوده و هیچ اولویتی برای نمایش در نظر گرفته نشده است.
روی استان مورد نظرتان کلیک کنید

ایران کاندیدا

ایران کاندیدا